SRH 5 jaar treffen

Dutch
English……..scroll down
German…….. runterscrollen

Party time! 2019 – 2024

Dit jaar bestaan wij al weer 5 jaar en dit willen wij graag met jullie vieren.
Het SRH 5 jaar treffen zal plaatsvinden op 27 t/m 29 september 2024 in Maasbree

Het is een besloten treffen en alleen toegankelijk na aanmelding.
Een aantal (buitenlandse) clubs hebben inmiddels al een uitnodiging ontvangen.
Heb je deze uitnodiging niet ontvangen of zit je niet bij een club neem dan contact op via starridersholland@gmail.com en wij nemen contact met je op.

Het treffen kost € 180 per persoon. Hierbij inbegrepen is twee keer een overnachting, 2 keer ontbijt, 2 keer diner en op de vrijdagavond + zaterdagavond is ook het drinken inbegrepen.
Overdag is het drinken voor eigen rekening.
Voldoende slaapplekken binnen (wie het eerst betaald, wie het eerst maalt) en verder is er een groot camping terrein voor tenten/caravans/campers.
Graag opgeven voor 15-04-2024 zodat de organisatie een inschatting kan maken van de opkomst.
Bij inschrijving vragen wij een aanbetaling van € 50 p.p.
Een link voor deze betaling ontvang je wanneer wij de inschrijving bevestigen. Het resterende bedrag (€ 130 p.p.) moet voldaan zijn voor 31-05-2024.

Aanmelden kan via formulier hieronder. of starridersholland@gmail.com
Vermeld hierbij je naam, nickname, club en contactgevens zoals telefoonnummer en email.
Telefoonnummer en email zullen niet gepubliceerd worden, maar alleen gebruikt worden voor communicatie omtrent de bevestiging voor ons treffen.
NL08INGB0003771139 t.n.v M. Beeren

Uiteraard hopen wij op een grote opkomst zodat wij ons jubileum samen met jullie kunnen vieren!

Party time! 2019 – 2024


This year we are already 5 years old and we would like to celebrate this with you.
The SRH 5 years meeting will take place on 27 to 29 September 2024 in Maasbree.

It is a private meeting and only accessible after registration.
A number of (foreign) clubs have already received an invitation.
If you have not received this invitation or do not belong to a club, please contact starridersholland@gmail.com and we will get in touch with you.

The meet costs €180 per person. This includes two nights’ accommodation, two breakfasts, two dinners and drinks on Friday and Saturday evenings.
During the day, drinks are at your own expense.
Plenty of sleeping places inside (first come, first served) and a large camping area for tents/caravans/campers.
Please register before 15-04-2024 so that the organisation can estimate the turnout.
At registration we ask for a down payment of € 50 p.p.
You will receive a link for this payment when we confirm the registration. The remaining amount (€ 130 p.p.) must be paid before 31-05-2024.

You can register form below.
Please mention your name, nickname, club and contact details such as phone number and email.
Phone number and email will not be published, but only used for communication.
NL08INGB0003771139 t.n.v M. Beeren

Naturally, we hope for a large turnout so that we can celebrate our anniversary with you!

Zeit zum Feiern! 2019 – 2024

In diesem Jahr werden wir bereits 5 Jahre alt und das möchten wir mit Ihnen feiern.
Das 5-Jahres-Treffen der SRH wird vom 27. bis 29. September 2024 in Maasbree stattfinden.

Es ist ein privates Treffen und nur nach Anmeldung zugänglich.
Eine Reihe von (ausländischen) Vereinen hat bereits eine Einladung erhalten.

Wenn Sie diese Einladung nicht erhalten haben oder keinem Verein angehören, wenden Sie sich bitte an starridersholland@gmail.com und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Die Kosten für das Treffen betragen 180 € pro Person. Darin enthalten sind zwei Übernachtungen, zwei Frühstücke, zwei Abendessen und Getränke am Freitag- und Samstagabend.
Tagsüber gehen die Getränke auf eigene Kosten.
Es gibt genügend Schlafplätze im Innenbereich (wer zuerst kommt, mahlt zuerst) und einen großen Campingbereich für Zelte/Wohnwagen/Camper.

Bitte melden Sie sich bis zum 15-04-2024 an, damit die Organisation die Teilnehmerzahl abschätzen kann.
Bei der Anmeldung bitten wir um eine Anzahlung von € 50 p.P.
Sie erhalten einen Link für diese Zahlung, wenn wir die Anmeldung bestätigen. Der Restbetrag (€ 130 p.P.) muss vor dem 31-05-2024 bezahlt werden.
Sie können sich über starridersholland@gmail.com anmelden.
Bitte geben Sie Ihren Namen, Spitznamen, Verein und Ihre Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail an.
Telefonnummer und E-Mail werden nicht veröffentlicht, sondern nur für die Kommunikation verwendet.
NL08INGB0003771139 t.n.v M. Beeren
Wir hoffen natürlich auf eine große Beteiligung, damit wir unser Jubiläum mit Ihnen feiern können!